Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ приключи изпълнението на проекта „Твоят час“


На 5 октомври 2018 година се проведе заключителната публична изява на учениците от ПГ „Св. Климент Охридски“ , участници в проекта „Твоят час“. В инициативата се включиха  и ръководители на групи, родители. Във фоайето на училището бе представена  фотоизложба за занятията на средношколците по време на обучението по проекта, а мултимедийната презентация, представена от Станислава […]Последна представителна изява на групи по проекта „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


На 20 юни се състоя заключителната публична изява на групите по ИКД „Езиков клуб“ и “Използване на играта (acting) в обучителния процес“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – Фаза 2. Дейността им  бе представена чрез  съвместно […]Последни публични изяви на три групи по проекта „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


Групите от ИКД по интереси „Фотография и клипове“, „История на българското кино“ и „Живей здравословно” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – Фаза 2, осъществиха съвместно заключителните си публични изяви. Водещи на заключителната публична изява на ИКД […]Публични заключителни изяви на групи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – фаза 2 в ПГ „Св. Климент Охридски“


Началото на заключителната публична изява „Show time“ на групата по ИКД „Аз обичам английски език“ постави ръководителят ѝ – ст. учител Марина Динкова, която въведе времеви фрази като: a quarter past, It is a quarter past 4, half past, it is a half past 9, a quarter to, it is a quarter to 12, AM, […]В Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ стартираха заключителните публични изяви на групи по проекта „Твоят час“


На 07.06.2018 г. се проведе съвместна заключителна изява на групите, включени в проекта „Твоят час“  – по интереси  „Млад физик и астроном“ (с ръководител Султанка Николова – старши учител по физика) и за преодоляване на обучителни затруднения по математика – X клас (с ръководител Галина Кънева – старши учител по математика и информатика) по проект […]Публична изява на групата по ИКД „Млад физик и астроном“


Представителната изява на групата по ИКД „Млад физик и астроном“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, която се състоя на 7 декември, също бе интересен момент от предварителната програма за отбелязване празника на […]  • Страница 1 от 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >