Учебници


Списък с учебници за учениците от 8 – 12 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2023/2024 г.

Списък с учебници за учениците от 8 – 12 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2022/2023 г.

Списък с учебници за учениците от 8 – 12 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2021/2022 г.

Списък с учебници за учениците от 8 – 11 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2020/2021 г.

Списък с учебници за учениците от 8 – 10 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2019/2020 г.

Списък с учебници за учениците от ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2018/2019 г.

Списък с учебници за учениците от 8 клас на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2017/2018 г.

Списък с учебници за учениците от ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2016/2017 г.

Списък с учебници за учениците от ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово за учебната 2015/2016 г.