НВО 10 клас


Дати за провеждане на изпитите от НВО – Х клас:

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа;

Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа;

Чужд език /по желание на ученика /-  14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото;

Информационни технологии  за измерване на дигитални компетентности /по желание на ученика/ – 19 юни 2023 г., начало 8:30 часа.

УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ЗАЛАТА 30 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТИТЕ

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценяванияРД09-4065/ 30.08.2022

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА