НВО 10 клас


Дати за провеждане на изпитите от НВО – Х клас:

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа;

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа;

Чужд език /по желание на ученика /-  11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото;

Информационни технологии  за измерване на дигитални компетентности /по желание на ученика/ – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа.

УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ЗАЛАТА 30 МИНУТИ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ИЗПИТИТЕ

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания РД 09-2050/ 28.08.2023

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС