Администрация


 

Катя Методиева Димитрова Директор
Цветан Димитров Димитров Главен счетоводител
Мария Димитрова Стоянова ЗАС, касиер-домакин
Димитринка Динкова Момчева Хигиенистка
Величка Петрова Желева Хигиенистка
Иринка Георгиева Митева Хигиенистка
Стоян Димитров Стоянов Огняр
Милена Петрова Славова Педагогически съветник