Администрация


 

Катя Методиева Димитрова Директор
Цветан Димитров Димитров Главен счетоводител
Калинка Недялкова ЗАС, касиер-домакин
Величка Петрова Желева Хигиенистка
Иринка Георгиева Митева Хигиенистка
Стоян Димитров Стоянов Огняр
Милена Петрова Славова Педагогически съветник