Администрация


1
IMG_2793

Йовка Драгоева Иванова Директор
Цветан Димитров Димитров Главен счетоводител
Калинка Русева Недялков Касиер-домакин
Димитринка Динкова Момчева Хигиенистка
Величка Петрова Желева Хигиенистка
Димчо Михайлов Испиров Охрана и поддръжка
Иван Дженков Иванов Огняр