График за класни и контролни


Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ :

НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАПОВЕД № 30 /30.09.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА Г “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. ЕЛХОВО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ:

– ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВХОДНИ НИВА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021;

– ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021;

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА II-ри СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021.