Учебни планове


Училищен учебен план за профил Природоматематически „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 8 а клас приети през учебната 2015/2016 г. и 2016/2017 г.

Училищен учебен план за профил Природоматематически „Информационни технологии“, с интензивно изучаване на английски език – 8 б клас приети през учебната 2015/2016 г. и 2016/2017 г. 

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 8, 9 и 10 а класове приети през учебната 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 8, 9 и 10 б класове, приети през учебната 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 г.

Форми на обучение за учебната 2020/2021 година

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 8 а клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на английски език – 8 б клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 9 а клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 9 б клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 10 а клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 10 б клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 11 а клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 11 б клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 12 а клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план за профил „Информационни технологии“, с интензивно изучаване на английски език – 12 б клас, приет през учебната 2020/2021 г.

Форми на обучение за учебната 2021/2022 година

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 8 а клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на английски език – 8 б клас, приет през учебната 2021/2022 г. 

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 9 а клас, приет през учебната 2021/2022 г. 

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 9 б клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 10 а клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 10 б клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 11 а клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 11 б клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 12 а клас, приет през учебната 2021/2022 г.

Училищен учебен план за профил „Информационни технологии“, с интензивно изучаване на английски език – 12 б клас, приет през учебната 2021/2022 г.