График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2019/2020 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Галина Кънева 8-а Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №206
2 Живка Славова 8-б Понеделник 13:50 – 14:35 Кабинет №02
3 Катя Димитрова 9-a Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №103
4 Петя Димитрова 9-б Понеделник 13:50 – 14:35 Кабинет №207
5 Генка Николова 10-а Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №208
6 Калинка Колева 10-б Вторник 13:50 – 14:35 Кабинет №102
7 Виолета Илчева 11-а Четвъртък 14:35 – 15:20 Кабинет №104
8 Катя Михайлова 11-б Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №01
7 Стоянка Франсъзова 12-а Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №105
8 Маринка Стоева 12-б Четвъртък 13:50 – 14:35 Кабинет №203