График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2022/2023 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Виолета Илчева 8-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №104
2 Миглена Арабаджиева 8-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №102
3 Стоянка Франсъзова 9-a Вторник 14:15 – 15:00 Кабинет №105
4 Маринка Стоева 9-б Понеделник 14:15 – 15:00 Кабинет №203
5 Галина Кънева 10-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №201
6 Живка Славова 10-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №02
7 Катя Димитрова 11-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №103
8 Петя Димитрова 11-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №207
9 Генка Николова 12-а Вторник 14:15 – 15:00 Кабинет №208
10 Калинка Колева 12-б Понеделник 14:15 – 15:00 Кабинет №101