График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2021/2022 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Стоянка Франсъзова 8-а Петък 13:30 – 14:15 Кабинет №105
2 Маринка Стоева 8-б Петък 13:30 – 14:15 Кабинет №203
3 Галина Кънева 9-a Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №201
4 Живка Славова 9-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №02
5 Катя Димитрова 10-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №103
6 Петя Димитрова 10-б Четвъртък 14:15 – 15:00 Кабинет №207
7 Генка Николова 11-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №208
8 Калинка Колева 11-б Понеделник 14:35 – 15:20 Кабинет №102
7 Виолета Илчева 12-а Четвъртък 15:00 – 15:45 Кабинет №104
8 Катя Михайлова 12-б Понеделник 14:15 – 15:00 Кабинет №01