График за втори час на класа


График за провеждане Втори час на класа за консултиране на родители и ученици и за водене на училищната документация за учебната 2023/2024 г.

Преподавател Клас Ден Час Място
1 Петя Василева 8-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №101
2 Ивана Кърева 8-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №01
3 Виолета Илчева 9-a Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №104
4 Миглена Арабаджиева 9-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №208
5 Стоянка Франсъзова 10-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №105
6  Маринка Стоева 10-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №203
7 Галина Кънева 11-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №103
8 Пенка Ялъмова 11-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №02
9 Сани Иванова 12-а Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №206
10 Петя Димитрова 12-б Понеделник 15:00 – 15:45 Кабинет №207