Стипендии


ВАЖНО!
Нови условия и правила за получаване на стипендии, валидни за втория срок на учебната 2023/2024 г.

 

1. Учениците да се запознаят с публикуваните Вътрешни правила при отпускане на стипендии.

2. Учениците да разпечатат и попълнят показания образец на заявление-декларация
и да го предадат на класния си ръководител в срок от 15 до 22 февруари 2024 г.

3. Учениците да предоставят справка за открита лична разплащателна сметка с карта в Банка „ДСК“ ЕАД – клон Елхово.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА НА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ:

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИК С ЕДИН РОДИТЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИК С ТРАЙНИ УВРЕЖАНИЯ