Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2021/2022 г.

Председател на ученическия парламент:

Георги Иванов – 11А

 

 

Име, презиме, фамилия Клас
 Габриела Димитрова 8a
Жаклина Жекова 8б
Ана Желева 9a
Десислава Върбанова 9б
Иван Костов 10a
БилянаНиколова 10б
Георги Иванов 11а
Камелия Бъчварова 11б
Натали Михова 12а
Илияна Мавродиева 12б

 

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2021/2022 година