Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2023/2024 г.

Председател на ученическия парламент:

Ана Желева – 11А

 

Име, презиме, фамилия Клас
Силвия Шиварова 8a
Мариана Попова 8б
Александър Иванов 9a
Илияна Вълкова 9б
Габриела Димитрова 10a
Михаела Йорданова 10б
Ана Желева 11а
Жулиен Минчев 11б
Иван Костов 12а
Ева Стоянова 12б

 

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2023/2024 година