Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2022/2023 г.

Председател на ученическия парламент:

Иван Костов – 11А

 

 

Име, презиме, фамилия Клас
 Алекс Иванов 8a
Илияна Вълкова 8б
Габриела Димитрова 9a
Жаклина Жекова 9б
Ана Желева 10a
Десислава Върбанова 10б
Иван Костов 11а
Яна Михайлова 11б
Георги Иванов 12а
Камелия Бъчварова 12б

 

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2022/2023 година