Ученически парламент


Списък на председателите по класове за учебната 2020/2021 г.

Председател на ученическия парламент:

Натали Михова – 11А

 

 

Име, презиме, фамилия Клас
 Ана Желева 8a
Десислава Върбанова  8б
Иван Костов 9a
Виктория Табакова 9б
Георги Иванов 10a
Камелия Бъчварова 10б
Натали Михова 11а
Илияна Мавродиева 11б
Майкъл Димитров 12а
Тодор Иванов 12б

Правилник за организацията и дейността на ученическия парламент

Етичен кодекс на ученическия парламент

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ учебна 2019/2020 година