Обществен съвет


Избор на обществен съвет:

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Заповед №39, относно създаването на Обществен съвет към ПГ „Св. Климент Охридски“

Заповед №40, относно организиране избора на родители за участие в делегатско събрание за избор на членове на Обществен съвет към ПГ „Св. Климент Охридски“

Зап. № 199, относно поименен състав на Обществен съвет към ПГ „Св. Климент Охридски“

Покана за участие в среща на родителите на паралелката

Протокол за проведена среща на родителите на паралелката

Декларация за членовете на Обществения съвет

На основание чл. 12, ал. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, на 28 ноември 2019 г. от 17:30 часа в кабинет №202, ще се проведе събрание на родителите за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово.

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ