Преподаватели


 

Име и фамилия Предмет
Катя Димитрова Директор, Математика
Информатика и ИТ
Виолета Илчева Български език и литература
Сани Иванова Български език и литература
Калинка Колева Английски език
Петя Вълчанова Английски език
Петя Василева Английски език
Ивана Кърева Руски език
Стоянка Янева Математика
Галина Кънева Математика, Информатика и ИТ
Полина Димитрова Математика, Информатика и ИТ
Петя Димитрова Информатика и ИТ
Филка Славова История и цивилизация
Марина Костадинова География и икономика
Живка Славова 

Пенка Ялъмова

Философия
Маринка Стоева Биология и ЗО, Химия и ООС
Генка Николова Химия и ООС, Физика и астр. Изобразително изкуство
Миглена Арабаджиева Предприемачество и ИТ
Снежана Делчева Музика
Янна Иванова Физическо възпитание и спорт