Преподаватели


 


 

 

Име и фамилия Предмет
Йовка Драгоева Директор, Математика
Катя Димитрова Главен учител, Математика
Информатика и ИТ
Виолета Илчева Български език и литература
Сани Иванова Български език и литература
Калинка Колева Английски език
Петя Вълчанова Английски език
Петя Василева Английски език
Надежда Демирева Руски език
Стоянка Янева Математика
Галина Кънева Математика
Информатика и ИТ
Петя Димитрова Информатика
Информационни технологии
Филка Славова История и цивилизация
Марина Костадинова География и икономика
Живка Славова Философия
Маринка Стоева Биология и ЗО
Химия и ООС
Генка Николова Химия и ООС, Физика и астрономия
Изобразително изкуство
Миглена Арабаджиева Предприемачество
Информационни технологии
Снежана Делчева Музика
Янна Иванова Физическо възпитание и спорт