Училище и още нещо


ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG051PO001/07/4.2-01
„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“
Изпълнители на проекта: Гимназия“Свети Климент Охридски“, гр.Елхово с партньор Туристическо дружество „Родни простори“, гр.Елхово

Обща сума: 19853 лева

Продължителност: 12 месеца

Начало: 01.09.2008 г.

Край: 31.08.2009 г.

Целева група: Ученици от Г. „Свети Климент Охридски“,гр.Елхово

Брой лица включени в проекта: 137 ученика

Цели на проекта:

Обща цел: Да направим Гимназия „Св.Кл.Охридски“, гр.Елхово привлекателно място за младите хора. Разработване на система за включване на учениците в активно използване на свободното време.


КЛУБ “ КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“

Изложба „Да съхраним културното наследство на Елховския край“

 

 

Представяне на клуба и посещение на музея


Екскурзия Перперикон – Златоград – Исторически музей гр. Кърджали

 


Пешеходен преход по еко-пътека в местността Чуките-общ.Елхово


Екскурзия Сопот – Карлово – Калофер – Сопот – Хисаря

 


 

Клуб „Web Дизайн“


 
Ива Андонова и Моника Чиликова
СЕДЕМТЕ ЧУДЕСА НА СВЕТА

 

 
Георги Христов и Киро Михов
САЙТ НА ГИМНАЗИЯТА

 Курс „Мл. инструктор по туризъм“

Пешеходен преход по еко-пътека Дрънчи дупка-общ.Елхово
*Не всички снимки са налични в голям размер.

В този клуб участваха 16 ученици, които за периода от стартиране на клуба ( месец октомври) до месец юни разгледаха теми свързани с разработването на WEB сайт. В резултат бяха създадени 6 проекта на уебсайтове с програма Web Page Maker, 10 с програма Microsoft FrontPage. В Интернет беше публикуван и обновяван сайта на училището. Два от проектите – сайт на Гимназия „ Свети Климент Охридски” / изготвен от Георги Христов и Киро Михов/ и „Седемте чудеса на света” / изготвен от Ива Андонова и Моника Чиликова/ участваха в олимпиадата по Информационни технологии на общински и областен кръг. Участниците в клуба се запознаха с основите на програма за анимация – Flash. Изградени бяха умения на участниците за работа в екип.Издаване на брошура

Финална дейност, която нагледно отразява цялостната дейност по проекта. Целта е да се популяризира постигнатото, чрез изпълнението на проекта, сред други млади хора от общината, страната и по линията на трансграничното сътрудничество с Република Турция.Екскурзионно летуване в Рила

През месец юли 2009г. бе организирано екскурзионното летуване за ученици от Гимназията. Поставена бе обява на няколко места в училище и съгласно условията и посочения срок за участие, в проявата се записаха 30 ученици.
Екскурзионното летуване се проведе от 05.08.2009г до 09.08.2009г.(5 дни) с 30 участници в Рила планина. Ръководители на проявата са: Къню Маджуров – планински водач, Кремена Николаева – лекар, Петя Димитрова и Султанка Николова – ръководители (учители). Пътуването бе с автобус: на 05.08.2009г. по маршрут Елхово – Харманли – Пловдив – Пазарджик – ТК „Боровец” – Самоков – „Рилски манастир” – Сапарева Баня – ТК „Паничище” – хижа „Пионерска”, на 08.08.2009г. по маршрут х.Пионерска – Сапарева баня – ТК „Мальовица” и на 09.08.2009г. – ТК „Мальовица – Самоков – ТК „Боровец’ – Пазарджик” – Пловдив – Елхово. Попътни престои и разглеждане на „Рилски манастир”. Нощувки и храна: на 05.08.2009г. в хижа „Пионерска” – БТС, на 06 и 07.08.2009г. в хижа „Рилски езера” – БТС и на 08.08.2009г. в ЦПШ „Мальовица”.
Пешеходни преходи: на 06.08.2009г. х.”Пионерска” – х. „Рилски езера”, на 07.08.2009г. обхождане на 7-те „Рилски езера” и на 08.08.2009г. х. „Рилски езера” – х. „Скакавица” – „Скакавишки водопад” – х „Пионерска”. На 09.08.2009г. по време на попътния престой на ТК „Боровец” с кабинков лифт се изкачихме на Маркоджиците, от където децата видяха връх „Мусала” и околностите.
За опазване здравето на летуващите бяха закупени медикаменти, които в медицинска чанта се носеха и на преходите от лекаря. Не се допуснаха сериозни наранявания и поради взетите превантивно мерки от страна на медицинското лице, всички се прибраха във добро здраве.
По време на престоите в хижите се организираха занимания и игри със закупените шахове и федербали.Тениските и шапките отличаваха участниците от другите туристи.

Резултати:

За 5 дни (изпълнени с много преживявания, екстремни ситуации и много емоции) участниците разбраха, че екскурзионното летуване е средство за отдих, физическо развитие и дееспособност, закаляване на организма, укрепване на здравето; натрупаха обем от знания за опасностите сред природата, мерките за безопасност и оказване на първа помощ.
Като краен продукт, показващ преживяванията на летуващите, са изложба от снимки и материали, презентации и есета.
Останаха незабравими спомени от преживяното и видяното.