Официален сайт на Гимназия "Свети Климент Охридски" гр.Елхово
АДРЕС:
гр. Елхово, ул. "Ангел Вълев" 39

ТЕЛЕФОНИ:
0478 / 88067 - Директор
0478 / 88068 - Касиер
0478 / 88069 - Канцелария

e - mail: highschool_elhovo@abv.bg


Добре дошли!
История

Създадена през учебната 1920/1921 година Гимназия "Свети Климент Охридски" гр. Елхово е единственото средно общо - образователно училище с утвърдени традиции, което се ползва с изключително голям авторитет и осигурява необходимия интелектуален потенциал на община Елхово.