НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“


Цел: Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от СПУО. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Срок 05.11.2023 г.