НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Проектът осигурява обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади и състезания по предмети, изучавани в училище. Съдейства за развитието на техния личен талант и осъществяването на творческите им амбиции за изяви. НП „Ученически олимпиади и състезания“ – МОН

  1. Участие в НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по Биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година, с пропадавател Маринка Стоева. Разработен е въз основа на участието на Дойка Христова Иванова на Националаната олимпиада по Биология и ЗО 2017. Проектът е завършен успешно с група от 5 ученици.

 

  1. Участие в НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по Български език и литература за учебната 2019/2020 година, с пропадавател Катя Михайлова. Разработен е въз основа на участието на Грета Минчева Стоянова на Националаната олимпиада по БЕЛ 2019. Проектът е завършен успешно с група от 4 ученици.

 

  1. Участие в НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по Информационни технологии за учебната 2021/2022 година, с пропадавател Петя Димитрова. Разработен е въз основа на участието на Георги Иванов Иванов на Националаната олимпиада по ИТ 2021. Проектът е завършен успешно с група от 7 ученици.