Настоятелство


Управителен съвет на Училищното настоятелство:

  • Маня Стоянова – председател;
  • Галина Георгиева;
  • Еленка Христова;
  • Катя Димитрова;
  • Галина Кънева;
  • Виолета Илчева – секретар;
  • Милена Славова – касиер.

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство 2016

Общо  събрание на Училищното настоятелство за 2017

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство 2018

Общо събрание на Училищното настоятелство за 2019

Отчетно-изборно събрание на Училищното настоятелство за 2020