ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО – 19 МАРТ 2018 Г.

Публикувано в Новини на 19.02.2018 в 10:21 часа

П О К А Н А

До членовете на
Сдружение Училищно настоятелство
при ПГ „Св. Кл. Охридски”, гр. Елхово

Уведомяваме Ви, че УС  на Сдружение Училищно настоятелство при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово , свиква Отчетно-изборно  събрание на 19.03.2018 година от 17:30 часа,  в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски”- град Елхово с адрес ул. Ангел Вълев №39.      Събранието ще се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на отчетен доклад за дейността на УН при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.
  2. Освобождаване на стари членове на УН при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово.
  3. Приемане на годишна сума за членски внос на членовете на Сдружение Училищно настоятелство при Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски”- град Елхово.Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068