Материална база


Училището разполага с много добре оборудвани:

  • мултимедиен кабинет с интерактивна дъска;
  • два модерни компютърни кабинета;
  • физкултурен салон;
  • богата библиотека и интернет;
  • специализирани кабинети с мултимедия по всички останали дисциплини.

За осъществяване на учебно – възпитателната дейност активно съдействие оказва и изключително богатата библиотека с научна и методическа литература, побрана в 16000 тома на български, английски, френски и руски език.