ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС COVID-19


Денонощен телефон относно въпроси за Коронавирус – 02 807 87 57;

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Наръчник за родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС COVID-19 от Министерство на Здравеопазването
ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

Заповед № 495 /08.09.2020 г.  относно утвърждаване на правила за работа на Гимназията в условията на Ковид 19

Заповед № 62 /28.10.2020 г.  относно организацията на обучението в електронна среда

Заповед № 78 /19.11.2020 г.  относно правилата за обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 85 /27.11.2020 г.  относно прекратяване на присъственото обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 177 /03.02.2021 г.  относно започване на смесено (присъствено и електронно)  обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 223 /10.03.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас в електронна среда в условия на Ковид 19