ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОРОНАВИРУС COVID-19


Денонощен телефон относно въпроси за Коронавирус – 02 807 87 57;

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА , ПИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАП. № РД-09-911/08.11.2021 НА МЗ И № НА МОН
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА , ПИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАП. № РД-01-963/24.11.2021 НА МЗ И № РД-09-4614/24.11.2021 НА МОН
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРАВИЛА за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

ПРЕПОРЪКИ относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда

Наръчник за родители

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС COVID-19 от Министерство на Здравеопазването
ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

ЗАПОВЕДИ:

Заповед № 495 /08.09.2020 г.  относно утвърждаване на правила за работа на Гимназията в условията на Ковид 19

Заповед № 62 /28.10.2020 г.  относно организацията на обучението в електронна среда

Заповед № 78 /19.11.2020 г.  относно правилата за обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 85 /27.11.2020 г.  относно прекратяване на присъственото обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 177 /03.02.2021 г.  относно започване на смесено (присъствено и електронно)  обучение в условия на Ковид 19

Заповед № 223 /10.03.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас в електронна среда в условия на Ковид 19

Заповед № 446 /13.09.2021 г.  относно утвърждаване на правила за работа на Гимназията в условията на Ковид 19

Заповед № 5 /24.09.2021 г.  относно обучението на учениците от XI-Б клас в електронна среда в условията на карантина от 21.09 до 30.09.2021 г

Заповед № 47 /18.10.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 18.10 до 05.11.2021 г.

Заповед № 54 /25.10.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 25.10 до 05.11.2021 г.

Заповед № 56 /26.10.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас само в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 27.10 до 05.11.2021 г.

Заповед № 58 /05.11.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас само в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 08.11 до 19.11.2021 г.

Заповед № 100 /19.11.2021 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас само в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 22.11 до 26.11.2021 г.

ГРАФИК за преминаване в ОРЕС на 50% от паралелките в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ за периода от 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

Заповед №91/ 03.12.2021 г. относно преминаване в присъствено обучение на паралелките в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски от 03.12.2021 г. 

Заповед № 139 /19.01.2022 г.  относно обучението на учениците от XI-Б клас в електронна среда в условията на карантина от 19.01 до 25.01.2022 г включително.

Заповед № 140 /21.01.2022 г.  относно обучението на учениците от X-A клас в електронна среда в условията на карантина от 21.01 до 27.01.2022 г включително.

Заповед № 176 /04.02.2022 г.  относно обучението на учениците от VIII до XII клас в електронна среда /ОРЕС/ в условия на Ковид 19 за периода от 07.02 до 18.02.2022 г.