Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Актуална информация за предстоящи обучения с цел повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

 • Тема на обучение 1: „Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство, повишаване ангажираността на родителите“;
 • Място на провеждане: ПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Елхово;
 • Период на провеждане: 05.09.2022 г.;
 • Начален и краен час: от 09:00 часа до 17:00 часа;
 • Наименование на обучителната организация: „Школо“ ООД;
 • Брой на участващите педагогически специалисти: 19 уч.
 • Тема на обучение 2: „Въвеждане на компетентностния подход в класната стая, като средство за персонализиране на учебния процес и постигане на по-високи образователни резултати. В сътрудничество с ученика с цел повишаване на удовлетворението от ученето и развиване на нови компетентности“;
 • Място на провеждане: ПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Елхово;
 • Период на провеждане: 10.10.2022 г.;
 • Начален и краен час: от 13:30 часа до 17:30 часа;
 • Наименование на обучителната организация: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”;
 • Брой на участващите педагогически специалисти: 19 уч.