Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Актуална информация за предстоящи побучения с цел повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

  • Тема на обучението: „Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство, повишаване ангажираността на родителите“;
  • Място на провеждане: ПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Елхово;
  • Период на провеждане: 05.09.2022 г.;
  • Начален и краен час: от 09:00 часа до 17:00 часа;
  • Наименование на обучителната организация: „Школо“ ООД;
  • Брой на участващите педагогически специалисти: 19 уч.