Визия за бъдещето


Бюджет: 238 953,71 ЛЕВА

Начало на проекта 05.10.2009 – край 05.10.2010 г. продължителност -12 месеца

Обща цел:

Създаване на условия за развитие на творческия потенциал на ученици от Ямболска област и осигуряване на възможности за тяхното интелектуално и личностно развитие.

Специфични цели:

– Да се създадат нови извънкласни и извънучилищни форми за обучение на учениците насочени към развитие на творческите им способности.
– Да се направи училищния живот по-богат, пълноценен и привлекателен за децата и младите хора от целевите ни групи.
– Да се създадат възможности за пълноценно прекарване на свободното време от учениците и насочването им към личностна изява в областта на визуалните изкуства.

Основни дейности:

 1. Провеждане на образователна програма в два блока “История и естетика на киното” и “Образът на младите в световното и българското кино”
 2. Изграждане и дейност на 18 ученически клуба Дискусионен, Кино и Фото клуб
 3. Ученическо ТВ студио “С камера и фотоапарат в училище”
 4. Провеждане на училищни кино и фото конкурси
 5. Провеждане на ученически пленер /младежка творческа лаборатория/
 6. Провеждане на областен фестивал на ученическото визуално творчество
  Снимки от моментния фотоконкурс
 7. Заключителна конференция “Приложение на визуалните изкуства в образованието”

Целевата група

– ученици на възраст от 12 до 19 години от не по-малко от 11 училища в Ямболска област. Основните дейности ще се развиват в 5 училища, от които 4 са наши официални партньори по проекта. Избрали сме училища с различна насоченост, с което ще се покаже как програмата работи в различна училищна среда.

Целевите училища:

 1. Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ “В. Карагьозов” – Ямбол;
 2. Професионална гимназия по икономика /ПГИ/: “Г.С.Раковски” – Ямбол;
 3. Гимназия “Св. Кл. Охридски” – гр. Елхово;
 4. ОУ “Й.Йовков” – Ямбол /с над 90 % ученици от етнически малцинства/;
 5. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с.Бояджик.

Освен това ще дадем възможност на ученици от други училища да се включат в проекта чрез създаване на една сборна група с 3 градски клуба. Желание за участие в нея са потвърдили ученици от 6 училища: Математическа гимназия “Ат. Радев”, ПГСГ “К.Фичето”, ПГХТТ, ПТГ, ОУ “П.Р. Славейков” и ОУ “Л.Каравелов”.
Общо в проекта ще участват 995 ученика от 11 училища.