Занимания по интереси (Нацинално финансиране)


УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ)

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.


За учебната 2022/2023 г. Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово приоритетно организира занимания по интереси в тематичните направления:

 • Математика – 1 група – „Подготовка за НВО“ с ръководител Стоянка Янева;
 • Технологии – 1 група „Езиков сват“ с ръководител Виолета Илчева;
 • Изкуства и култура – 2 групи – „Младежка певческа група“ с ръководител Снежана Делчева и „Дигитална история“ с ръководител Добринка Костова;
 • Спорт – 2 групи „Спорт – волейбол юноши“ и „Спорт – волейбол девойки“ с ръководител Койчо Койчев.

Новини по програмата:

Публична изява по Изкуства и култура, на групата по интереси „Дигитална история„, на тема „Будители от елховския край“, с ръководител Добринка Костова, главен уредник в Етнографско-археологически музей – Елхово. Изявата в чест на Деня на родните будители се проведе на 25.10.2022 г.

Публична изява по Изкуства и култура, на групата по интереси „Младежка певческа група„, с ръководител Снежана Делчева, по случай Патронния празник на ПГ „Св. Климент Охридски“, се проведе на 08.12.2022 г.


 

За учебната 2021/2022 г. Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово приоритетно организира занимания по интереси в тематичните направления:

 • Математика – 1 група „Избрани глави в Математиката“ с ръководител Стоянка Янева;
 • Изкуства и култура – 2 групи – „Младежка певческа група“ с ръководител Снежана Делчева и „Дигатилизирана история“ с ръководител Добринка Костова;
 • Спорт – 2 групи „Спорт – волейбол“ и Спорт – футбол“ с ръководител Койчо Койчев.

Новини по програмата:

Изява по Изкуства и култура, на групата по интереси „Преди 100 лета„- Научна ученическа конференция „Столетницата в 100 минути, 100 кадъра и 100 исторически факта“, с ръководител Добринка Костова, главен уредник в Етнографско-археологически музей – Елхово. Изявата се проведе на 12.05.2021 г.

Изява по Изкуства и култура, на групата по интереси „Младежкака певческа група„, с ръководител Снежана Делчева, по случай Рождество Христово в ПГ „Св. Климент Охридски“, се проведе на 23.12.2021 г.


 

За учебната 2019/2020 г. Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово приоритетно организира занимания по интереси в тематичните направления:

 • Математика – 3 групи „Приложна математика“ с ръководители Катя Димитрова, СтоянкаЯнева и Галина Кънева;
 • Технологии – 1 група „Езиков сват“ с ръководител Виолета Илчева;
 • Изкуства и култура – 1 група „Сценични и танцови изкуства“ с ръководител Снежана Делчева;
 • Спорт – 2 групи „Колективни спортове“ с ръководител Димитър Кисьов.

Новини по програмата:

Изява по математика, на групата по интереси „Приложна математика“, на тема „Златното сечение„, с ръководител ст. учител Стоянка Янева, се проведе на 22.01.2020 г.

Изява по български език и литература, на групата по интереси „Езиков свят“, с ръководител ст. учител Виолета Илчева, се проведе на 13.02.2020 г.