За кандидат-студентите


На вниманието на всички бивши и настоящи ученици на Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово:

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и методий“ подготвя за нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес пазарно ориентирани и обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти. Университетът служи на националните, регионалните и местни обществени интереси и участва в световните образователни процеси.

Софийски университет „Св. Климент Охридски” предлага традиция и богатство от 104 специалности  в областта на хуманитарните и природо-математическите науки. За повече информация вижте Кандидатстудентска кампания за СУ 2024.

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) предлага множество икономически специалности и обучения. За повече информация вижте ПРИЕМ за УНСС 2024.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след СУ. За повече информация вижте ПРИЕМ за ПУ 2024.

Обучението в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас  се осъществява в четири факултета – Факултет по технически науки, природни науки, обществени науки и по обществено здраве и здравни грижи. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм. За повече информация вижте ПРИЕМ за 2024.

Тракийски университет – Стара Загора  включва 9 структурни звена: Аграрен факултет , Ветеринарномедицински факултет , Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет Техника и технологии – Ямбол, Медицински колеж и Филиал – Хасково. За повече информация вижте Кандидатстудентски прием 2024.

Софтуерен университет  предлага специалност Софтуерен инженер, световно призната диплома, стаж във фирми като Google и Facebook, безплатен курс по Програмиране на C#, обучение НА МЯСТО или ONLINE.

Технически университети:

Медицински университет – София повече информация на страницата ПРИЕМ 2024.

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) – София.

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – София ПРИЕМ за 2024.

Академия на МВР е висше училище за подготовка на държавни служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи.

Национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново.