Прием след 7-ми клас


Утвърден е план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 г. със заповед № РД- …… /…….2024 г. на Началника на РУО – Ямбол.
След завършен VII клас в училището ще се осъществява прием в следните две специалности:
Профил „Математически“ с профилиращи предмети:

  • Математика;
  • Информатика;
  • Информационни технологии;
  • Английски език.

Профил „Предприемачески“ с профилиращи предмети:

  • Предприемачество;
  • Информационни технологии;
  • География и икономика.

И двете паралелки са с интензивно изучаване на английски език.

График на дейностите по прием на ученици след завършен VII клас

Обръщение към учениците, завършили VII клас:
Ако искаш да учиш в профилирано училище в гр. Елхово и по-специално в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“, ето какво е необходимо да знаеш:

– Ще има задължително външно оценяване в VII клас;
– Задължителните изпити (под формата на тест) са два – по БЕЛ на 19 юни 2024 г. от 09:00 часа,
а по Математика – 21 юни 2024 г. от 09:00 часа;
– Изпитите са в училището, в което учиш в момента и от там трябва да вземеш служебна бележка с оценка;
За да участваш в класирането за нашите паралелки е необходимо да имаш основно образование (завършен 7 клас) и да си подал документи (може и онлайн на сайта Priem.mon.bg ) за участие в прием от 8 до 10 юли 2024 г.
Резултати от първото класиране излизат на 12 юли, а записването е до 17 юли 2024 г. на място в Гимназията.
Балът за класиране на ученици се формира като сбор от следните елементи: удвояване броя точки от НВО по Български език и литература и Математика и оценките от същите предмети, но от свидетелството за основно образование, превърнати в точки по скала, която е в съответствие на ДОС за оценяване. Класиране се извършва независимо от оценките от НВО.

ЗАПОМНИ:
1. Тестът за външно оценяване по БЕЛ има 25 въпроса от два вида: с 4 възможни отговора, от които трябва да посочиш верния, и с кратък свободен отговор.
2. Трябва да пишеш и по дидактическа задача: преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретно зададена задача.
3. По математика за външно оценяване ще има 20 задачи – 16 с по 4 възможни отговора, от които да посочиш кой е верният и 4 задачи с кратък отворен отговор. Допълнително ще има още 4 задачи – 2 с кратък отговор, а другите 2 трябва подробно да се разпишат. Всяка решена задача носи допълнителни точки.
4. Изпитите ще са по 150 минути, за външното оценяване – 60 мин., а за допълнителния модул – 90 минути.
5. Можеш да кандидатстваш за профилирана паралелка в нашата гимназия само с оценката от външното оценяване, но ще имаш по – малко точки. Aко решиш правилно и допълнителните задачи,
ще имаш максимален брой точки. При неправилно решени тестове ще имаш най – малък бал, но пак можеш да кандидатстваш.

http://www.mon.bg/KАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7. КЛАС/ Материали в МОН – актуална информация и примерни тестове по БЕЛ и Математика.