История и традиции


Създадена през учебната 1920/1921 година, Профилирана гимназия “Свети Климент Охридски” – гр. Елхово, е единственото средно общообразователно училище с утвърдени традиции, което се ползва с изключително голям авторитет и осигурява необходимия интелектуален потенциал на община Елхово.
„Нашата Гимназия!” – така я наричат учители и ученици, които създават историята й.

100 години – срещата на традицията с новаторството!

kom


 

Презентация за Климент Охридски – патрон на Гимназията!