Проект „Да направим нещо ново – нова училищна библиотека“ 2007


Проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“

1. Проект „Да направим нещо ново – нова училищна библиотека“, финансиран от „Корпус на мира“ (САЩ) – 2005 г.
3755лв. – 320 книги

Финансирани от министерството на културата:

2. Проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за учене и информираност“ – Втора конкурсна сесия 2007 г.

1591лв. – 107 книги – учебници, помагала, учебна литература по всички изучавани предмети, речници

3. Проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – Първа конкурсна сесия 2008г.

1611 лв. – 166 книги

4. Проект по Програма „Български библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – Втора конкурсна сесия 2008г.

3177лв. – 461 книги

 

5. Училищно настоятелство при Гимназия „Св. Климент Охридски”-гр. Елхово спечели проект „Нова библиотека-учещо се училище” по програма „Знания за успех” на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, осъществен с финансовата подкрепа на SAP Labs България. Проектът е с продължителност от октомври 2012г. до юли 2013г. и е на стойност 5348 лева.

Училищната библиотека се обнови с 284 нови книги, компютърна конфигурация и беше извършен ремонт. Целта на проекта е училищната библиотека да се превърне в съвременен библиотечно-информационен център и да съдейства за повишаване на качеството на обучението в училището чрез иновации. Усилията на училищната общност, съвместно с родителите на учениците, са съсредоточени в това да направят гимназията съвременно „Училище за живота”. Отговорник и координатор по проекта е Диана Лечева, библиотекар в Гимназия „Св. Климент Охридски”.

 

 

Презентация и представяне на проект „Нова библиотека-учещо се училище”