Екоклуб озеленява училището


Ученически екоклуб озелeнява училището през 2007 г. беше утвърден и изпълнен проект „Ученически екоклуб озеленява училището“ на стойност 2 786 лв.