График на консултациите за II-ри срок на учебната 2020/2021 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Катя Методиева Димитрова Математика и ИТ Понеделник 13:50 – 14:35 103
2 Катя Стоянова Михайлова БЕЛ Понеделник 13:50 – 14:35 02
3 Виолета Илчева БЕЛ Понеделник 13:50 – 14:35 104
4 Надежда Валеряновна Демирева Руски език Вторник 13:50 – 14:35 01
5 Марина Иванова Динкова Английски език Вторник 13:00 – 13:45 101
6 Калинка Донкова Колева Английски език Понеделник 13:50 – 14:35 102
7 Петя Митева Вълчанова Английски език Сряда 13:50 – 14:35 202
8 Стоянка Янева Франсъзова Математика Понеделник 13:50 – 14:35 105
9 Галина Тодорова Кънева Математика и ИТ Понеделник 13:50 – 14:35 206
10 Еленка Михайлова Моллова Математика Петък 13:00 – 13:45 106
11 Петя Христова Димитрова Информатика и ИТ Вторник 13:50 – 14:35 207
12 Филка Станкова Славова История и цивилизация Четвъртък 13:50 – 14:35 205
13 Живка Славова Философски цикъл Вторник 13:50 – 14:35 02
14 Марина Костадинова География и икономика Понеделник 13:50 – 14:35 204
15 Маринка Михаилова Стоева Биология и ЗО Сряда 13:50 – 14:35 203
16 Генка Николова Химия и ООС Понеделник 13:50 – 14:35 208
17 Янна Петрова Иванова Физическо възп. и спорт Петък 13:00 – 13:45 Ф. салон