График на консултациите за II-ри срок на учебната 2021/2022 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Катя Методиева Димитрова Математика и ИТ Сряда 14:15 – 15:00 103
2 Татяна Димитрова БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 206
3 Виолета Илчева БЕЛ Четвъртък 14:15 – 15:00 104
4 Надежда Валеряновна Демирева Руски език Понеделник 14:15 – 15:00 01
5 Марина Иванова Динкова Английски език Сряда 13:30 – 14:15 101
6 Калинка Донкова Колева Английски език Вторник 14:15 – 15:00 102
7 Петя Митева Вълчанова Английски език Четвъртък 14:15 – 15:00 202
8 Стоянка Янева Франсъзова Математика Понеделник 14:15 – 15:00 105
9 Галина Тодорова Кънева Математика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 201
10 Еленка Михайлова Моллова Математика Вторник 14:15 – 15:00 106
11 Петя Христова Димитрова Информатика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 207
12 Филка Станкова Славова История и цивилизация Понеделник 14:15 – 15:00 205
13 Живка Славова Философски цикъл Четвъртък 14:15 – 15:00 02
14 Марина Костадинова География и икономика Вторник 14:15 – 15:00 204
15 Маринка Михаилова Стоева Биология и ЗО Четвъртък 14:15 – 15:00 203
16 Генка Николова Химия и ООС Петък 13:30 – 14:15 208
17 Янна Петрова Иванова Физическо възп. и спорт Срадя 14:15 – 15:00 Ф. салон