График на консултациите за II-ри срок на учебната 2023/2024 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Виолета Илчева БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 104
2 Сани Иванова БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 206
3 Калинка Колева Английски език Четвъртък 14:15 – 15:00 102
4 Петя Вълчанова Английски език Сряда 14:15 – 15:00 202
5  Петя Василева Английски език Понеделник 14:15 – 15:00 101
6 Ивана Кърева Руски език Понеделник 14:15 – 15:00 01
7 Стоянка Янева Математика Понеделник 14:15 – 15:00 105
8 Галина Кънева Математика Понеделник 14:15 – 15:00 103
9 Полина Димитрова Математика и ИТ Четвъртък 14:15 – 15:00 206
10 Петя Димитрова Информатика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 207
11 Филка Славова История и цивилизация, География и икономика Сряда 14:15 – 15:00 205
12 Пенка Ялъмова Философия и Гражданско образование Понеделник 14:15 – 15:00 02
13 Марина Костадинова География и икономика Четвъртък 14:15 – 15:00 204
15 Маринка Стоева Биология и ЗО Понеделник 14:15 – 15:00 203
16 Миглена Арабаджиева Предприемачество и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 208
17 Генка Николова Химия и ООС, Физика и астрономия Петък 13:30 – 14:15 106
17 Янна Иванова Физическо възп. и спорт Понеделник 14:15 – 15:00 Ф. салон