График на консултациите за II-ри срок на учебната 2022/2023 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Катя Димитрова Математика Понеделник 14:15 – 15:00 103
2 Виолета Илчева БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 104
3 Сани Иванова БЕЛ Четвъртък 14:15 – 15:00 206
4 Надежда Демирева Руски език Сряда 14:15 – 15:00 01
5 Калинка Колева Английски език Вторник 14:15 – 15:00 101
6 Петя Василева Английски език Четвъртък 14:15 – 15:00 102
7 Петя Вълчанова Английски език Четвъртък 14:15 – 15:00 202
8 Стоянка Янева Математика Сряда 14:15 – 15:00 105
9 Галина Кънева Математика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 201
10 Миглена Арабаджиева Предприемачество и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 106
11 Петя Димитрова Информатика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 207
12 Филка Славова История и цивилизация Четвъртък 14:15 – 15:00 205
13 Живка Андонова Философски цикъл Понеделник 14:15 – 15:00 02
14 Марина Костадинова География и икономика Сряда 14:15 – 15:00 204
15 Маринка Стоева Биология и ЗО Вторник 14:15 – 15:00 203
16 Генка Николова Химия и ООС Понеделник 14:15 – 15:00 208
17 Янна Иванова Физическо възп. и спорт Понеделник 14:15 – 15:00 Ф. салон