График на консултациите за I-ви срок на учебната 2021/2022 г.


Преподавател Предмет Ден Час Кабинет
1 Катя Методиева Димитрова Математика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 103
2 Катя Стоянова Михайлова БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 206
3 Виолета Илчева БЕЛ Понеделник 14:15 – 15:00 104
4 Надежда Валеряновна Демирева Руски език Вторник 14:15 – 15:00 01
5 Марина Иванова Динкова Английски език Вторник 14:15 – 15:00 101
6 Калинка Донкова Колева Английски език Вторник 14:15 – 15:00 102
7 Петя Митева Вълчанова Английски език Четвъртък 14:15 – 15:00 202
8 Стоянка Янева Франсъзова Математика Понеделник 14:15 – 15:00 105
9 Галина Тодорова Кънева Математика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 201
10 Еленка Михайлова Моллова Математика Вторник 14:15 – 15:00 106
11 Петя Христова Димитрова Информатика и ИТ Понеделник 14:15 – 15:00 207
12 Филка Станкова Славова История и цивилизация Вторник 14:15 – 15:00 205
13 Живка Славова Философски цикъл Понеделник 14:15 – 15:00 02
14 Марина Костадинова География и икономика Понеделник 14:15 – 15:00 204
15 Маринка Михаилова Стоева Биология и ЗО Вторник 14:15 – 15:00 203
16 Генка Николова Химия и ООС Понеделник 14:15 – 15:00 208
17 Янна Петрова Иванова Физическо възп. и спорт Срадя 14:15 – 15:00 Ф. салон