УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2022-2023


Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 8 а клас, приет през учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на английски език – 8 б клас, приет през учебната 2022/2023 г. 

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 9 а клас, приет през учебната 2022/2023 г. 

Училищен учебен план за профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на английски език – 9 б клас, приет през учебната 2022/2023 г. 

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 10 а клас, приет през учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за профил „Предприемачески“, с интензивно изучаване на английски език – 10 б клас, приет през учебната 2022/2023

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 11 а клас, приет през учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 11 б клас, приет през учебната 2022/2023 г. 

Училищен учебен план за профил „Математика“, с интензивно изучаване на английски език – 12 а клас, приет през учебната 2022/2023 г.

Училищен учебен план за профил „Икономическо развитие“, с интензивно изучаване на английски език – 12 б клас, приет през учебната 2022/2023 г.