Публична изява на групата по ИКД „Млад физик и астроном“


Представителната изява на групата по ИКД „Млад физик и астроном“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, която се състоя на 7 декември, също бе интересен момент от предварителната програма за отбелязване празника на гимназията.

Учениците, под ръководството на г-жа Султанка Николова, осъществиха публичното събитие, под надслов: „Забавни опити по физика“. Участниците представиха атрактивни опити и фокуси, свързани с физичните свойства на веществата и с основни закони от физиката.

Опити от статично електричество демонстрираха Денимира, Иван и Станислав от X клас; „Сапунени мехури и физичните им свойства“ – Румяна, Ивайла и Елица от IX клас; „Фокуси с течности с различни плътности“ – Анна, Илияна и Росица от X клас. Надежда, Пламена и Габриела от IX клас пробиха полиетиленов плик , пълен с вода и моливи. Мирослав от XI клас , беше настроил „воден орган“, на който изсвири „Ода на радостта“.  Принципно устройство на оптичен кабел, показаха Васил, Николай и Стоян от XII клас. С 3D изображение, основаващо се на явленията – пречупване и интерференция на светлината, Теодор, Виктор и Мария от XII клас завършиха „научното представление“.

Гости на публичната изява бяха директорът, педагози и ученици от различни класове.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915