Последни публични изяви на три групи по проекта „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


Групите от ИКД по интереси „Фотография и клипове“, „История на българското кино“ и „Живей здравословно” по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – Фаза 2, осъществиха съвместно заключителните си публични изяви.

Водещи на заключителната публична изява на ИКД „Живей здравословно”, с ръководител ст. учител Маринка Стоева, бяха изявените в областите на Биологията и Химията – Дойка Иванова от X-A клас и Златомир Павлов от XI-Aклас. Учениците от групата по интереси бяха избрали да запознаят аудиторията с темата „Качествените зърнени храни”. Когато заговорим за диетично и здравословно хранене, интересът към нетрадиционните зърнено-житни култури и към по-малко известните псевдозърнено-житни култури е безспорен. В изготвената от участниците презентация бяха характеризирани качествата на: Коразан, Лимец, Спелта, “Синя пшеница”, Теф, Амарант, Киноа. В края на изявата, домакини и гости си пожелаха не само да се информират и да знаят, но и на практика, в собственото си ежедневие, да прилагат наученото за здравословния начин на живот.

Четири ученички от групата „История на българското кино“, с ръководител Филка Славова, синтезираха чрез мултимедийни продукти най-интересното от заниманията на групата под мотото: „Накратко за българското кино“. Велислава и Мария от XI A клас представиха накратко историята на българското кино от създаването му до съвременността. Впечатляващо интересен бе филмът за незабравимата и емблематична филмова музика, над който са работили Радосвета и Мария от същия клас. Финалът на изявата постави г-жа Славова, която благодари на учениците, след което раздаде грамоти и награди на най-активните участници в ИКД.

Темата на изявата на групата „Фотография и клипове“, с ръководител Петя Димитрова, беше: „Представяне материали на групата“. Г-жа Димитрова благодари на всички участници в ИКД за дейното им участие в заснемането на стотици снимки и клипове по зададени теми и събития, за спечелените награди и отличия на най-изявените ученички в областта на фотографията – Алексия Георгиева, Поля Димитрова, Станислава Иванова и Соня Стойчева. Тези момичета представиха в клипове от кадри с най – впечатляващите снимки от цифровата си фотография, които са включени в изложби в гр. Бургас и гр. Ямбол. Пред публиката бе представен и клип за живота и емоциите в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ през изтичащата учебна година. В края на представянето, всички участници в дейността получиха сертификати, грамоти и награди от ръководителя на групата.

Гости на съвместната изява на трите групи по ИКД („Твоят час“) бяха ученици от гимназията и техни преподаватели.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915