Публични заключителни изяви на групи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – фаза 2 в ПГ „Св. Климент Охридски“


Началото на заключителната публична изява „Show time“ на групата по ИКД „Аз обичам английски език“ постави ръководителят ѝ – ст. учител Марина Динкова, която въведе времеви фрази като: a quarter past, It is a quarter past 4, half past, it is a half past 9, a quarter to, it is a quarter to 12, AM, it is 7:50 AM, PM, it is 11:20 PM, noon, midnight. Тъй като учениците трябва да могат да избират точния езиков еквивалент при говорене, те упражняваха произнасянето на всички думи и изказваха времето по два начина: “It is 7:15“ и „It is a quarter past 7”. Бяха предвидени задачи за упражнения on line – за постигане на по- голяма свобода и увереност в изразяването. Участниците съставяха изречения и диалози от типа: Excuse me. What time is it? It is 9:30. Thank you. You are welcome. При това осмокласниците упражняваха диалозите по двама, използвайки часовникови циферблати нарисувани на дъската или в тетрадките им, като си разменяха ролите.

На финала на занятието на групата за преодоляване на обучителни затруднения по английски език учениците използваха друго кратко действие за преговор – изказваха времето, показано на дъската; превеждаха затрудняващите ги фрази и думи, като: at night, in the morning, on Sunday.

На публичната изява присъстваха ученици от VIII „а“ клас и учители от гимназията.

Още при старта на публичната изява на групата по ИКД за попълване на пропуски по математика  на тема „Решавам задачи“, ръководителят г-жа Моллова, припомни кои рационални изрази са цели и кои дробни с примери. Тя раздаде на учениците работни листи със задачи, включващи примери с разлагане на множители. Участниците работиха и на дъската, като опростяваха изрази, извършваха означените действия. Решиха се задачи от рационални уравнения, припомниха се и формулите на Виет. Включените в работните листи задачи от системи уравнения и ирационални уравнения не затрудниха учениците. Те актуализираха знанията си за  тригонометричните функции и основните тригонометрични тъждества, а след това решаваха на дъската и задачи от правоъгълен триъгълник.

В края на занятието г-жа Моллова обясни на  учениците, че последните задачи по раздели са за упражнение от това занятие и очаква да получи решенията им на следващото събиране.

 Групата за ИКД „Лека атлетика“, с ръководител ст. учител  Димитър Кисьов, реализира своята заключителна изява на стадиона в Ямбол. Отборът на ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово и този на ПГ „Св. Климент Охридски “ – Ямбол проведоха лекоатлетически маратон. Съставът на двата екипа включваше 8 юноши и 8 девойки. Те мериха сили по дисциплините: 100 метра гладко бягане, скок дължина, 4х 100 метра щафета, гюлле. Във всяка от тях участваха по двама състезатели от отбор. Макар срещата да завърши при резултат 54:46 точки за отбора на Ямбол, нашите спортисти се справиха отлично и заслужиха аплодисментите на публиката.

Ръководителят на групата по ИКД остана удовлетворен от проявения спортен дух и издръжливост  на учениците в проведените състезателни игри. Като най-добре представили се, той отличи: Петър Киров, Ивайло Чернев и Тодор Тодоров от X “б“клас; Бояна Николова от  X “а“ клас.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915