В Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ стартираха заключителните публични изяви на групи по проекта „Твоят час“


На 07.06.2018 г. се проведе съвместна заключителна изява на групите, включени в проекта „Твоят час“  – по интереси  „Млад физик и астроном“ (с ръководител Султанка Николова – старши учител по физика) и за преодоляване на обучителни затруднения по математика – X клас (с ръководител Галина Кънева – старши учител по математика и информатика) по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – Фаза 2.

Групата на учениците астрономи презентираха атрактивно изготвените от тях доклади по темата “Малки тела в Слънчевата система. Извънземни цивилизации.“. Материалът за астероидите на Габриела Колева и Пламена Янчева от IXA клас акцентираше на проблема за опасността от тези малки тела и ролята на българските астрономи за откриването на нови астероиди. Елица Димитрова , Румяна Николова , Ивайла Вълева и Надежда Узунова от IXA  предоставиха интересна информация за метеорите и метеоритите. За едни от най-ефектните космически зрелища – близо преминаващите покрай нас комети, с техните характерни опашки, които понякога се простират на голяма част от небето – разказа Цветомир Мартинов XA клас. Най- голям интерес публиката прояви към забавното и научно представяне на въпроса за извънземните цивилизации от Денимира, Иван и  Станислав от XA клас.

В края на изявата г-жа Николова със задоволство отбеляза, че с презентациите си учениците са дали основни факти за разглежданите обекти. Тя посъветва интересуващите се от темата за малките тела в Слънчевата система, да потърсят допълнителна информация, както и внимателно да наблюдават нощното небе, за да ги открият.

Групата за преодоляване на обучителни затруднения по математика представиха овладени математически умения по темата „До тук знаем да…“. Със съдействието на своя ръководител, учениците демонстрираха решаване на задачи, изискващи прилагане на синусовата и на косинусовата теореми. Припомниха се знанията за намиране на конкретни елементи на триъгълник и четириъгълник по зададени стойности, след което учениците анализираха на дъската няколко конкретни примера. Участниците в групата актуализираха знанията си и за правилата за решаване на задачи, в които се търси или е дадено лицето на триъгълник или четириъгълник (Метод на лицата). Бяха им раздадени работни листове за упражняване на изученото до момента, а няколко ученици, последователно, решаваха задачи на дъската.

След приключване на изявата, г-жа Кънева изрази пред учениците очакванията си за следващото занятие на групата – да получи верни отговори на всички упражнения от работните листове, останали необсъдени.

Гости на съвместната изява на групите по ИКД бяха: г-жа Йовка Драгоева, директор на учебното заведение, учители и ученици.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915