Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ приключи изпълнението на проекта „Твоят час“


На 5 октомври 2018 година се проведе заключителната публична изява на учениците от ПГ „Св. Климент Охридски“ , участници в проекта „Твоят час“. В инициативата се включиха  и ръководители на групи, родители.

Във фоайето на училището бе представена  фотоизложба за занятията на средношколците по време на обучението по проекта, а мултимедийната презентация, представена от Станислава Иванова и Мария Стоянова от XII-А клас, отрази някои от дейностите на всяка от 10-те сформирани групи в гимназията – на ученици с обучителни затруднения и на ученици с изявени интереси.

Проектът „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ („Твоят час“), който вече приключи, бе реализиран през 2016/2017 и 2017/2018 учебни години в две фази. В него участваха около 180 младежи от учебното заведение.

Директорът, г-жа Йовка Драгоева, сподели с удовлетворение, че той е един отлично реализиран проект в ПГ „Св. Климент Охридски“.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915