Последна представителна изява на групи по проекта „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


На 20 юни се състоя заключителната публична изява на групите по ИКД „Езиков клуб“ и “Използване на играта (acting) в обучителния процес“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ – Фаза 2. Дейността им  бе представена чрез  съвместно занятие под общото название „Магията на словото“.

Водещите на събитието, Тоника и Анна от ИКД „Езиков клуб“, чийто ръководител е Виолета Илчева, анонсираха пред присъстващите темите за силата на устното и на писменото слово, за човешката реч, за езика и книгата. Учениците, оформили по свой избор два екипа, показаха двете си презентации – „В кои случаи се пише запетая?“ и „Кога не се пише запетая?“. С тях те обобщиха знанията и уменията си за прилагане на синтактичните и пунктуационни правила в конкретни езикови ситуации.

Всеки един от участниците в клуба разказа, подбрана от самия него, притча за силата на думите. Учениците показаха, че могат с лекота да преобразуват пряката реч в непряка, когато изречението в пряка реч става подчинено на сложното съставно изречение. Те споделиха, че заниманията са им дали възможност да се запознаят по-детайлно с основните правила на българския синтаксис и пунктуация и сами да откриват допуснати от тях грешки.

Като поощрение за успешната си работа, десетокласниците получиха индивидуални грамоти и ученически пособия.

Публичното представяне дейността на групата по английски език “Използване на играта в обучителния процес“, с ръководител Калинка Колева, се осъществи чрез разиграване на сцена от класическия детски роман на Кенет Греъм „Вятър във върбите“.

Участниците демонстрираха пред гостите забавната страна на английския език, влизайки в ролите на някои персонажи от книгата.  Освен, че се справиха великолепно с английското устно слово, учениците доказаха своите – отговорност и самодисциплина при самостоятелното реализиране на поставената от ръководителя творческа задача. Оказа се, че ролевият метод на изучаване на език помага за по-бързо учене и овладяване на езика, развива и артистичните умения на учениците.  Съвместното публично представяне на двете ИКД  беше заредена с много емоции и вълнение, както за самите участници,така и за гостите – съученици и преподаватели, които ги уважиха с присъствието си.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915