Ученици от Профилирана Гимназия ,,Св. Климент Охридски“ и Читалище ,,Развитие -1893“- Елхово отбелязаха 180-годишнината от рождението на Васил Левски


,,Урок за Левски“ подготвиха учениците от клуб ,,Създаване на интерактивни уроци по история“ с ръководител г-жа Филка Славова. В инициативата взеха участие гимназисти от клуб по журналистика при ОДК с ръководител г-жа Татяна Димитрова и техни съученици от осми и десети клас. Участниците успешно влязоха в роли на герои от противоречивата и бурна епоха на […]ИЗЯВA НА ГРУПА ЗА ИКД „Млад астроном“ ПО ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”


Днес, 29.03.2017 г., се проведе публична изява на  група „Млад астроном“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни […]Изяви на групи за ИКД по проект „Твоят час“ в Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“


Днес, 01.03.2017 г., се проведоха публични изяви на две от групите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни […]СНИМКИТЕ – ПАЗИТЕЛИ НА СПОМЕНИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИ В ЕДИН МИГ


На 26.01.2017 г. в мултимедийния кабинет на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“  се състоя първата представителна изява на учениците – любители на фотографията. Сформираната група по интереси е част от проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза […]  • Страница 3 от 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3