Заключителна изява на клуб „Моите права“ в Гимназия „Св. Климент Охридски“


Днес, 15.04.2015 г., в мултимедийния кабинет на Гимназия ,,Св. Климент Охридски” – гр. Елхово, се проведе последната представителна изява на Клуб ,,Моите права” с ръководител г-жа Филка Славова. Гимназията работи за четвърта поредна година по Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на […]Представителна изява на Клуб „Цифрова фотография и клипове” по Проект УСПЕХ в Гимназия „Св. Климент Охридски” – гр. Елхово


На 31.03.2015 г. в мултимедийния кабинет на Гимназията се състоя представителна изява на Клуб „Цифрова фотография и клипове”, сформиран по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ръководителят на Клуба – г-жа […]Заключителна изява на Клуб „Здравословен начин на живот“ по Проект УСПЕХ в Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово


На 23 март г-жа М. Стоева в обновения кабинет по биология проведе заключителна представителна изява на Клуб „Здравословен начин на живот“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Гости на изявата […]Заключителна изява на Клуб „На кино – заедно“ по Проект УСПЕХ в Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово


Днес в мултимедийния кабинет на Гимназия „Св. Климент Охридски“ се проведе заключителна представителна изява на Клуб „На кино – заедно“ по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Ръководителят на Клуба – […]Представителна изява на Клуб „За Земята“ по проект УСПЕХ в Гимназия „Св. Климент Охридски” – гр. Елхово


Днес се състоя представителна изява на Клуб „За Земята” по Проект УСПЕХ. За гостите на изявата: г-н Стойко Стойков – Началник отдел ИОМД – гр. Ямбол, г-жа Й. Драгоева – директор на Гимназията, учители, ученици и родители, Диляна и Кремена раздадоха диплянка с придружаваща информация за Деня на водата. Клубът „За Земята” е сформиран по […]Последна представителна изява на Клуб „Игрите в Интернет“


На 25 юни от 14:00 ч. в Гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово, се проведе представителна изява на Клуб „Игрите в Интернет“ към Проект УСПЕХ. В компютърния кабинет № 8 присъстваха: г-жа Йовка Драгоева – директор на Гимназията, ръководители на клубове, учители, ученици и медии, отразяващи изявата. През цялата учебна година участниците в Клуб […]  • Страница 1 от 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >