В чест на патронния празник – открит урок по биология, публична изява на ИКД по История на българското кино и Фотография и клипове, и фотоизложба


97-годишнината от създаването на гимназията е достатъчен повод, учениците от IX-б клас и класният им ръководител, старши учител Маринка Стоева, да проведат открит урок по биология и здравно образование на тема: Тип Хордови (обобщение). Урокът протече под формата на игра: „Аз обичам животните“. Учениците предварително бяха разделени на три отбора: „Соколи“, с капитан – Весела; […]Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН в ИКД „Живей здравословно!“


Днес, 1 декември, в Елховската профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“  се проведе първото публично представяне на учениците от ИКД „Живей здравословно!“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, с ръководител г-жа Маринка Стоева. Изявата, на […]Състезание по издържливост в групата по лека атлетика по проект „Твоят час“


На 30 юни 2017 г. се проведе публична заключителна изява на групата за ИКД по лека атлетика на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Ръководителят на групата г-н Димитър Кисьов организира учениците в забавно […]Представителна изява на групата „Езиков клуб“ за преодоляване на образователни затруднения по български език от проекта „Твоят час“ в ПГ „Св. Климент Охридски“


„Правописната норма в българския език“- това бе темата на заключителната публична изява на групата по обучителни затруднения „Езиков клуб“ –  IX-А клас по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, с ръководител г-жа Виолета Илчева, […]Представителна изява в присъствието на родители „Какво научих до сега“ – 21.06.2017 година


Представителната изява на групата за Преодоляване на обучителни затруднения по математика, в присъствието на родители, се проведе на – 21.06.2017 г. с тема „Какво научих до сега“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. […]ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТА „ТВОЯТ ЧАС“ В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“


На 14 и 15 юни 2017 година ученици и учители от Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово участваха в представителните прояви на групите по интереси на ИКД – „Биология и здравно образование“, „Цифрова фотография“ и „Млад астроном“. Проведените дейности са по проект BG05M2OP001-2.004-0004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за […]  • Страница 2 от 3
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • >