Конкурс за рисунка на тема: „Да бъдем по – добри!“

Публикувано в Новини на 10.01.2022 в 8:33 часа

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово организират конкурс на тема „Да бъдем по – добри!“

Конкурсът ще се проведе на 02.03.2022 година в Профилирана гимназия “Свети Климент Охридски“. Всички участници ще получат награди от МКБППМН.

Краен срок за предаване на творбите – 21.02.2022 година.

Рисунките да се предават на госпожа Генка Николова – учител по изобразително изкуство или госпожица Милена Славова – педагогически съветник.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068