Приключи оборудването на нов компютърен кабинет по проект към НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Публикувано в Новини на 16.09.2021 в 12:20 часа

Все по-често се налага да се използват нетрадиционни методи за преподаване, защото учебното съдържание по различни предмети се трансформира и се  измества в по-долните образователни етапи. За да предизвикаме интерес у учениците, е необходимо това учебно съдържание да се поднася атрактивно, а каква по-естествена атрактивност от  пресъздаването му чрез виртуални лаборатории и при създаване на модели чрез подходящия софтуер. Необходимо е да се отдаде дължимото на методи като: мозъчна атака, игрови методи, проучване на казуси, дейностно активно учене, ролеви игри, симулации, и др. Освен това не е за пренебрегване и възможността информационните технологии да се изучават, благодарение на интегрирани уроци, свързани с природните науки.

През учебната 2019/2020 година ПГ „Свети Климент Охридски“ гр. Елхово кандидатства за средства в НП  „Изграждане на училищна STEM среда“. Общо 546 училища подадоха своите проекти за училищни STEM центрове през първия етап от кандидатстването по програмата. От тях само 147 бяха класирани. Проектните предложения бяха оценени от специално сформирана комисия, в която взеха участие експерти от Министерството на образованието и науката, както и специалисти с експертиза в иновациите в образованието, в технологичните индустрии, ИКТ, природните и точните науки.

Типът център, за който кандидатствахме –  класни стаи за креативни дигитални създатели, се използва в първи и втори гимназиални образователни етапи. Включени бяха 7 учители. Те ще преподават в центъра в рамките на една учебна година. Четирима математици; трима преподаватели по природни науки – биология, химия и физика.

За преподавателите по природни науки е изграден интерактивен кабинет по природни науки. Той е прекрасно решение за всяка класна стая, създавайки  интерактивна среда за обучение в реална обучаваща ситуация  с интерактивния дисплей.

Преподавателите по информатика и ИТ  се сдобиха с проектор, лаптопи и  3D принтер и скенер. От предишен проект в класната стая е инсталиран  интерактивен дисплей. Така  могат да ползват мултимедийни ресурси, 3D модели и симулационни приложения – с цел по-ясна визуализация на учебното съдържание. Цялата работа по дъската в рамките на учебния час ще се запазва в електронен формат и ще може да се споделя с деца, които отсъстват, дори родители и учители.

Училищният STEM център мотивира учениците да развият знанията, уменията и компетентностите, които се търсят в технологичните индустрии и ще способстват за успешната им бъдеща реализация в различни сфери на живота.  Той помага обучението да се превърне към Учене  „чрез правене“; Научни експерименти; Трансдисциплинарно обучение на учениците, с жива връзка към заобикалящия ги свят.

През учебната 2021/2022 година центърът ще се ползва от всички ученици в гимназията, които могат да бъдат включени по математика, по природни науки или и по двете.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068