Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ Елхово – пространство на иновациите

Публикувано в Новини на 18.06.2021 в 18:00 часа

От 2020 година ПГ „Св. Климент Охридски“ е част от семейството на иновативните училища в България и е включена в реализиране на Националната програма „Иновации в действие“  с проект, приет от Педагогическия съвет на училището и одобрен от Обществения съвет.

С оглед осъществяване на иновацията, през 2020/2021 година в училището е въведена учебната дисциплина “Програмиране на мобилни приложения”, по която учениците да бъдат обучавани  в рамките на 3 последователни години.

Иновативните дейности в настоящата учебна година са включени  50 ученици от  VIII клас от две паралелки, обучавани в 4 групи, с ръководител ст. учител Галина Кънева. Целта на проекта е свързана с идеята за въвеждане на обучение на осмокласниците по иновативна дисциплина чрез използване на интерактивна и адаптивна обучителна система, проектен подход и „обучение чрез правене“.

Партньори в проекта на Гимназията са Немска езикова гимназия „Гьоте“ – гр. Бургас и Средно училище „Свети Климент Охридски“ – гр. Ямбол.

Демонстрационните срещи с домакинството на елховската гимназия се проведоха в периода 9.06 – 11.06.2021 година. В рамките на три дни на осмокласниците им беше предоставена възможност да докажат, че знанията и уменията в училище не са самоцел и намирането на интелигентни решения в реална учебна ситуация е са също толкова важни, както и отличните оценки в дневника.

Партньорите по проекта наблюдаваха първия урок с VIII-a клас на тема: „Математика с компютър“. Учениците демонстрираха уменията си на тема „Квадратни уравнения“ чрез специализиран софтуер, оценяващ математическите им умения. В следобедните часове гостите посетиха Етнографско- археологически  музей – гр. Елхово и къща-музей „Велко Кънев“.

Запознали се с дигитализираната 100-годишна история на ПГ „Св. Климент Охридски“ , учителите и учениците от Бургас и Ямбол наблюдаваха втория от предвидените уроци – „Да програмираме с комплектите на Ардуино“. Сглобили предварително няколко проекта, които могат да намерят приложение в живота, те сами представиха и защитиха идеите си. След открития урок гостите посетиха паметника на Джон Атанасов в с. Бояджик и античното селище в Кабиле.

Участниците в иновативния проект присъстваха през последния ден на демонстриране управлението на друг комплект на Ардуино – „Роботизирана ръка“. Кулминация на тридневния иновативен маратон бе последвалата футболната среща между отборите на „сините“ и „зелените“ , чийто старт постави красивото изпълнение на мажоретките от IX  клас.

Директорът на ПГ „Св. Климент Охридски“, г-жа Йовка Драгоева, изрази задоволство от наблюдаваните уроци и осъществените други дейности по проекта от Националната програма „Иновации в действие“, а партньорите споделиха удовлетворението си от  впечатляващата образователна среда в ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово.

Първото домакинство на гимназията като иновативно училище премина успешно. Създадените контакти, сътрудничеството и обмяната на опит между трите училища са добро начало за бъдеща съвместна работа в областта на образователните иновации.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068