Ученик програмист от ПГ „Св. Климент Охридски“ – Елхово е предложен за участие в националната олимпиада по ИТ


На областния кръг на олимпиадата по Информационни технологии възпитаникът на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – Елхово Георги Иванов от Xа клас защити успешно своя проект „e-Library Manager“.

Компетентно жури, определено със Заповед на Началника на РИО-Ямбол, оцени с  98 точки от възможните 100 точки Приложение за библиотеки, демонстрирано от десетокласника чрез блестяща презентация. Георги беше класиран и с продукта ще участва за националния кръг на олимпиадата по ИТ.

Програмата, която ученикът е създал е полезна, практична и удобна за ползване от библиотекари и от читатели, създадена с цел да улесни работата в библиотеките, която традиционно е трудоемка и времеотнемаща, и да я дигитализира. Улеснява читателите при регистрацията им в библиотека и при напомнянето за забавени книги. Приложението е достъпно за компютър и лаптоп. Въведеният софтуер спомага и за увеличаването на дяла на младите хора читатели.

Директорът на гимназията, г-жа Йовка Драгоева, отправи поздрави към изявения ученик и към ръководителя му ст. учител по информатика и ИТ – Петя Димитрова за постигнатия висок резултат и пожела успешност в националната надпревара.
Последно публикувано в Награди
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068