ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Публикувано в Новини на 17.06.2020 в 10:34 часа

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
към Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на председател на обществения съвет към Профилирана гимназия   „Свети Климент Охридски“, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 07.07.2020 г. , от 17: 30 часа, в Профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“ – гр. Елхово, кабинет 202.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на Училищното настоятелство за 2019 година.
  2. Отчет на изпълнението на бюджет за I – VI месец 2020 година.
  3. Отчет на изпълнението на план – прием 2020 / 2021 учебна година.
  4. Разни.

Материалите по дневния ред на заседанието ще Ви бъдат изпратени допълнително.

Заинтерисованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 08:00 часа до 15:00 часа в кабинет Директор.

Моля, в срок до 03.07.2020 г. , да потвърдите Вашето участие в заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
ПРИ ПГ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ЕЛХОВО
ДАНИЕЛА ТРЕНДАФИЛОВА
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068