В А Ж Н О

Публикувано в Новини на 03.01.2021 в 11:30 часа

Уважаеми ученици и родители, във връзка с организирането на обучение в електронна среда, Ви информираме, че такова ще продължи да се осъщестява от 04 януари до 29 януари  2021 г.  от 8:30 часа.
Учебните часове са организирани по вече наличното седмично разписание, като всеки урок ще бъде по 40 минути, с 10 минутни паузи, часове по Физическо възпитание и спорт, Музика и Изобразително изкуство също ще се провеждат.

График на онлайн часове от 04.01 до 29.01.2021 г.  –

  1. 8:30 – 9:10 ч.
  2. 9:20 – 10:00 ч.
  3. 10:10 – 10:50 ч.
  4. 11:00 – 11:40 ч.
  5. 11:50 – 12:30 ч.
  6. 12:40 – 13:20 ч.
  7. 13:30 – 14:10 ч.

Електронното присъствие на учениците е задължително. На неприсъстващите ученици ще се внасят отсъствия в електронния дневник. Очакваме Ви!
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068