Урок по математика в 10-а клас

Публикувано в Новини на 01.03.2018 в 13:41 часа

На 27.02.2018 г. се проведе открит урок по математика на тема: „Тригонометрични функции на реален аргумент“, с учениците от XА клас и техния преподавател – старши учител Галина Кънева.
Урокът беше посетен от г-жа Драгоева – директор на гимназията, от учителите по математика и от други преподаватели в учебното заведение.
Целите на урока бяха, както образователни, така и възпитателни. В спокойна интерактивна обстановка учениците работиха индивидуално и съвместно, за да доведат усилията им до подобряване на крайните резултати.
Десетокласниците обобщиха и систематизираха знанията си за тригонометричните функции чрез решаване на тест, с прикрепена към него бланка за попълване на отговорите. Те си припомниха основните свойства на тригонометричните функции, демонстрирайки от класната дъска решението на някои от характерните задачи по темата.
В този час не беше забранена употребата на мобилни телефони, тъй като те им послужиха за включване в образователна математическа игра за проверка на знанията. Учителят стартира на дъската платформа kahoot.com (в която предварително бе заложен тест от 10 въпроса), а учениците се присъединиха с телефоните към „играчите“ чрез специален код. Въпросите се зареждаха на дъската с четирите си възможни отговора (оцветени в червено, зелено, синьо или жълто). След регистрация в играта, всеки един от учениците „кликваше“ отговорите до 30 сек., посредством съответния цветен бутон за отговор на дисплея на телефона си. Системата отчиташе след всеки въпрос – кой на какво място се намира в класацията. Точките зависеха, както от самия отговор, така и от бързината, с която е даден той. На финала на математическата игра се появиха имената на тримата участници, събрали най-много точки. Така в този урок в употреба влязоха информационните и комуникационни технологии – лаптоп, мултимедия и мобилен телефон.
Младите математици впечатлиха присъстващите със знания и активно участие, а те пък – изразиха удовлетворение от интерактивния метод на работа, намирайки го за интересен и забавен.
Директорът на гимназията благодари на десетокласниците от математическата паралелка и на техния преподавател за иновативния урок. „Мобилните телефони и таблети имат място в обучението по математика, стига те да бъдат използвани разумно и с мярка – подчерта госпожа Драгоева.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068