Участие на ученици от ПГ „Свети Климент Охридски“ в XVI Национално състезание по Информационни технологии в Благоевград

Публикувано в Новини на 01.04.2024 в 21:47 часа

Състезанието се провежда за шестнадесети път и в него участваха ученици от  I до ХІI клас. Целта му е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използването на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти е чудесна възможност за интегриране на информационните технологии и в процеса на образование. Тази година бе отчетен рекорден брой състезатели – 167 ученици от първи до 12 клас.

Организатори на тазгодишното състезание бяха:

  • РУО Благоевград;
  • СЕДМО СУ „Кузман Шапкарев“;
  • Югозападния университет „Неофит Рилски“ Благоевград.

За първа година ученици от Гимназията взеха участие в Националното състезание по Информационни технологии в Благоевград. Никола Павлов от 12  и Мартин Гидиков от 11 клас се представиха с проект в направление „Самостоятелни компютърни приложения“ – чрез софтуерен продукт с интерфейс на български език във вид на игра –  „Шофирай безопасно“. Играта има за цел да симулира шофиране в реална среда, като са зададени правила, които трябва да се спазват и така се придобиват точки, ако правилата се нарушават на водача се отнемат точки, точно както е и в реално провеждания изпит пред КАТ. Нашите участници се представиха много добре.

По регламент дванадесетокласниците,  получили 75% от  точките на участника с най-голям резултат в класирането, получават оценка отличен (от 5,50 до 6,00) от националното състезание по Информационни технологии.

Тази оценка се признава за резултат от електронен конкурсен изпит и важи за прием в ЮЗУ “Неофит Рилски“, Благоевград по специалностите: Компютърни системи и технологии, Информационни и комуникационни технологии, Електроника, Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, а също и в УниБИТ – София по специалностите – Информатика и компютърни науки, Информационни технологии, Компютърни науки, Информационна сигурност във „Факултет информационни науки“. Такава оценка се признава и за прием в Технически университет – гр. София.

Така Никола вече е потенциален студент в изброените висши учебни заведения. Честито! Да му пожелаем и успех при завършването.
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: info-2831522@edu.mon.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0879124915