Открита е процедура по ЗОП чрез публична покана


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на компютърно оборудване”. Включва доставка, инсталиране, монтаж, конфигуриране и пускане в употреба на 15 броя компютърни конфигурации, три броя проектори със стойки за стена и три броя преносими компютри (лаптопи) за нуждите на Гимназия “Св. Климент Охридски” – гр. Елхово.

Публикувано на: четвъртък, 13 ноември 2014 г.

Уникален код в регистъра на АОП: 9035970

Валидно до: понеделник, 24 ноември 2014 г.

Документацията е валидна до: 24 ноември 2014 г.

Оферти се подават до: 24 ноември 2014 г. – 16:00 часа.

Отваряне на офертите: 25.11.2014 г. – 14.00 часа в Гимназията, кабинета на главния счетоводител.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗАПОВЕД №104 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И ХАРДУЕР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ

ЗАПОВЕД №108 ЗА ПРОМЯНА НА ЛИЦЕТО, ПРИЕМАЩО ОФЕРТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И ХАРДУЕР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Последно публикувано в Новини
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068