Oткрит урок на тема: „School Ahoy!“ в 8-А клас


На  28.10.2022 год. в 201 кабинет на ПГ „Св. Климент Охридски“ се проведе урок в 8-А клас с ръководител г-жа Калинка Колева, на тема: „School Ahoy!“ (Училище, ахой!).

Урокът бе от тип „Четене с разбиране“ и започна с няколко въпроса за нашето училище, които въведоха темата на урока ,,Образование/Училище“. Последва презентация, с която всъщност се преговори лексиката от текста в учебника. Следващите упражнения бяха интегриране на „Слушане с разбиране“ и „Четене“ с твърдения „Вярно“, „Невярно“ или „Няма информация“.

Учениците изслушаха текста и попълниха липсващи думи, а след това го прочетоха параграф по параграф, като свързваха всеки параграф с предварително зададена информация. Няколко двойки ученици разказаха за необикновени училища по света и преведоха текстовете. Към всеки разказ имаше подходящи снимки. Последното упражнение беше за изказване на мнение относно положителните и отрицателни черти на училище, провеждано изцяло на борда на кораб.

Урокът завърши с анекдот, който направи препратка към следващия урок. През цялото време се говореше на английски език. Упражнени бяха на няколко умения – четене, слушане, говорене и изразяване на собствено мнение. Бяха оценени най-активните ученици и зададена домашна работа.

Учителите споделиха, че им е било много интересно, макар повечето от колегите да не говорят езика.
Последно публикувано в Награди
Контакти

Email: highschool_elhovo@abv.bg
Адрес: обл. Ямбол
гр. Елхово 8700
ул. „Ангел Вълев“ 39

Телефони:

Директор: Йовка Драгоева
тел. 0478/ 88067

Касиер: тел. 0478/ 88068