Други проекти


 

Година     Тема Организация към която се кандидатства Утвърден / неутвърденСума Кандидатстваща организация Самостоятелно или в партньорство Резултат за училището / учениците
1 2004 “Младо Елхово – млада Европа” Делегация на Европейската комисия в София Утвърден13 000 euro Община ЕлховоРАО “Тракия” Община Елхово Оборудване на младежки информационен център в училището
2 2004 “Насърчаване на мултимедийното обучение” “Корпус на мира” – София Утвърден10 000 лева Училищно настоятелство при Г. “Св.Кл.Охридски” – Елхово Община Елхово Оборудване на мултимедиен кабинет в училището
3 2004 Национална програма “От социални помощи към заетост” Агенция по заетостта Утвърден7 561 лева Г. “Св. Кл. Охридски” Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
4 2005 “Да направим нещо ново – нова училищна библиотека” “Корпус на мира” – София Утвърден5 000 лева Училищно настоятелство при Г. “Св.Кл.Охридски” – Елхово Самостоятелно Оборудване на библиотека с най-нова научна и методична литература на български и английски език
5 2005 Национална програма “От социални помощи към заетост” Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. “Св. Кл. Охридски” Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
6 2006 Национална програма “От социални помощи към заетост” Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. “Св. Кл. Охридски” Елхово Самостоятелно Увеличен е броя на помощния персонал в училището с 3 работни места
7 2007 Национална програма “От социални помощи към заетост” Министерство на труда и социалната политикаАгенция по заетостта Утвърден7 600 Г. “Св. Кл. Охридски” Елхово Самостоятелно
8 2007 “Изграждане на информационен спортно – образователен център” ДАМС Утвърден9 896 лева “Детски и младежки парламент” – Елхово НПО “Детски и младежки парламент” Елхово