2008


Конкурс „Аз,компютърът и…“ (2008)      Месеците октомври и ноември се проведе подготовката на дейността. В началото на октомври екипа за управление на проекта, който организира конкурса, определи критериите за участие и оценяване на проектите. Изготвена е обява , в която са посочени целите, критериите за участие и оценяване и срокът (30 ноември 2008г.) за предаване на компютърните разработки. В процеса на подготовка на проектите работиха, по собствено желание, 19 екипа с общо 42 ученика по 9 учебни предмета. Консултанти и направляващи подготовката им са учителите по съответните предмети и учителите по информатика и информационни технологии. За мултимедийните проекти учениците използват личните си или училищните компютри в извънучебно време и закупената камера за клипове и снимки, необходими за проектите им. Определено е журито за оценка на работите им, датата на провеждане на състезаниетo.Оформени и подготвени са покани за гостите, грамоти и награди за участниците, сценарий за провеждането на конкурса.Закупена е и озвучителна система която се използва за представянето на проектите по време на състезанието.

  – Конкурсът се проведе на 4 декември 2008 година във физкултурния салон на гимназията. Участниците представиха своите мултимедийни разработки по избраните от тях предмети. Проектите -19 на брой бяха разделени на две възрастови категории : 8,9 и 10 клас и 11 и 12 клас. Говорителите на всеки екип презентираха разработката си, използвайки мултимедиен проектор. На състезанието присъстваха 53 зрители ( ученици, учители, родители …) и 45 участника (42 състезатели, 2 водещи и един ученик в журито) . Журито определи победителите. Всеки участник получи награда ( компютърни аксесоари ) тениска и шапка.

Резултати:

– 45 ученици създадоха и представиха пред жури и гости 19 мултимедийни проекта;
– Учениците развиха своята самостоятелност и комуникативните си умения; придобиха опит за работа в екип; убедиха се в необходимостта от интегрирани знания и тяхното приложение; научиха се как да презентират свой проект пред аудитория;
– С осем проекта 12 ученици участваха в младежката сесия на национален семинар „Астрономията и природните науки”, който се проведе в град Ямбол на 19 и 20 март 2009г.Проектите направиха силно впечатление на присъстващите на семинара преподаватели от ВУЗ и учители от страната;
– Проектът „Експедиция до Марс” на Александър Михайлов Дженков от 12 клас участва в национална олимпиада по ИТ в град Монтана.Ученикът получи обща оценка 5.75 и бе приет в няколко ВУЗ-а.

Експедиция до Марс-3D игра


Интро към играта